6 października na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wojkowicach dotyczące realizacji programu ,,Praca dla więźniów’’.

Komunikat

08.10.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

04.10.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W czasie wolnym od służby funkcjonariusz wojkowickiej jednostki udzielił pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym.

Integracja rodzin

10.09.2021

Podtrzymywanie więzi z bliskimi w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to jedno z najważniejszych zadań, które realizuje kadra penitencjarna. Niniejsza inicjatywa znalazła swoje źródło w CKU w Wojkowicach.

KOMUNIKAT

28.08.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej