Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Zajęcia kulturalno-oświatowe są bardzo ważnym narzędziem w procesie resocjalizacji skazanych. Oddziaływania poprzez uwrażliwienie skazanych na sztukę, naukę i rozwój talentów plastycznych to nie tylko kreatywny sposób na zabicia wolnego czasu lecz także efektywne włączenie się skazanych w niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Na mocy zapisu w ustawie z dnia 9 kwietnia o Służbie Więziennej dzień 8 lutego ustanowiono świętem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Ten wyjątkowy dzień nawiązuje bezpośrednio do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w wyzwolonej Polsce.

Wizyta duszpasterska w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Budowanie u skazanych właściwego poziomu motywacji do uczenia się to element kluczowy w procesie rekrutacyjnym. Właśnie rozpoczęto nabór na semestr zimowy w roku szkolnym 2018/2019.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę nastąpiło po 123 latach niewoli. Jak do tego doszło? Dlaczego świętujemy 11 listopada 1918 roku? Jaką rolę odegrał Józef Piłsudski? Odpowiedzi poszukiwali słuchacze CKU w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej