Jeszcze tylko do 15 maja br. można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

KOMUNIKAT

18.03.2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 28/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie działań...

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Zakład Karny w Wojkowicach gościł uczniów klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Wizyta uczniów jest owocem stałej współpracy dyrekcji ZSOiT w Wojkowicach z dyrekcją wojkowickiej jednostki penitencjarnej, która wspiera praktyczny model kształcenia w klasach mundurowych.

Do wojkowickiej jednostki penitencjarnej wpłynęła informacja, iż jeden z uczestników VI edycji ogólnopolskiego dyktanda zajął III miejsce - serdecznie gratulujemy.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej