KOMUNIKAT

12.11.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

05.11.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ślubujemy...

02.11.2021

Uroczyste ślubowanie uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach z udziałem zastępcy Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach ppłk. Pawła Golanki oraz zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Przemysława Smolarka.

KOMUNIKAT

01.11.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

25.10.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

21 października to święto Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten dzień to doskonała okazja do zastanowienia się czy konfliktu można uniknąć lub jak go rozwiązać? O tym i o innych aspektach procesu polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych opowiedziała skazanemu mediator dr Marzena Szymków-Gac.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej