Z wizytą u Matki

30.05.2019

Kolejna pielgrzymka męskiego świata do Piekar Śląskich. Wśród pątników – my: funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Wzruszające spotkanie z małymi pacjentami Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Częstochowie.

Czy to możliwe, że więźniowie mogą zdawać maturę?

Dni Otwarte w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Karny w Wojkowicach organizatorami wernisażu prac osadzonych.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach umożliwia młodzieży zdobycie wykształcenia w klasach o profilach: policyjnym, wojskowym i pożarniczym. W ramach współpracy z wojkowicką jednostką penitencjarną młodzież ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy o funkcjonowanie Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej