Do spontanicznej akcji mieszkańców Wronek, polegającej na szyciu maseczek ochronnych dla Szpitala SP ZOZ w Szamotułach włączyła się również wroniecka jednostka penitencjarna.

ELASTOMER-SERVICE Sp. z o.o. jest częścią niemieckiego przedsiębiorstwa GoldHolz GmbH działającego od wielu lat w branży budowlanej i prowadzącego szereg inwestycji na terenie Niemiec oraz Polski.

KOMUNIKAT

17.03.2020

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Wizyta uczniów to wynik współpracy Zakładu Karnego we Wronkach z placówkami oświatowymi z naszego regionu.

3 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej