Być dobrym ojcem

12.07.2021

Resocjalizacja może odbywać się na wiele różnych sposobów. Tym razem skazani mieli okazję uczestniczyć w ciekawym spotkaniu, które stanowiło uzupełnienie programu „Życzenia zza krat”.

29 czerwca Służba Więzienna obchodzi święto patrona formacji - św. Pawła Apostoła. Tegoroczne obchody święta połączone były z promocją oficerską funkcjonariuszy Służby Więziennej na pierwszy stopień oficerski.

30 czerwca 2021 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu chor. Damian Rysmanowski, starszy instruktor działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego we Wronkach otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

28 czerwca 2021 r. w Zakładzie Karnym we Wronkach zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachów w pawilonie A w Zakładzie Karnym we Wronkach”.

Już po raz kolejny dzięki współpracy z Wronieckim Klubem Biegacza Zakład Karny we Wronkach włączył się w organizację siódmej edycji biegu „Wroniecka Dycha”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej