Życie bez lęku

01.03.2024

W dniu 23.02.2024 r. na terenie Zakładu Karnego we Wronkach kolejny już raz odbyła się prelekcja połączona z wystawą pająków i skorpionów w której wzięli udział osadzeni odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu i innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

W ramach oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych powstała grupa teatralna „Pod kreską”, która w mijającym miesiącu przedstawiła spektakl edukacyjno - profilaktyczny pt. „NDAP – narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy”.

W ramach kontynuacji cyklu spotkań „Z pasją za pan brat” osadzeni realizujący własne leczenie w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w dniu 08.02.2024 r. uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Bortnik.

Lekcja wolności

23.01.2024

Od kilku miesięcy Służba Więzienna realizuje ogólnopolski program edukacyjny związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów zawodowych, która składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do egzaminu przystąpiło 19 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: ślusarz i operator obrabiarek skrawających.

W okresie przedświątecznym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematyce przemocy domowej i działaniom korekcyjnym skierowanym na sprawców przemocy wobec osób najbliższych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej