W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów zawodowych, która składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do egzaminu przystąpiło 19 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: ślusarz i operator obrabiarek skrawających.

W okresie przedświątecznym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematyce przemocy domowej i działaniom korekcyjnym skierowanym na sprawców przemocy wobec osób najbliższych.

Realizujemy program "W służbie prawu"

30 grudnia 2023 r. w 105. rocznicę wyzwolenia Wronek spod zaboru pruskiego, we Wronkach odbył się Marsz Wolności, w których wzięła udział delegacja Zakładu Karnego we Wronkach.

Kontynuując realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „w służbie prawu” oraz „w służbie ojczyźnie” w ostatnim czasie na terenie Zakładu Karnego we Wronkach gościliśmy uczniów klas policyjnych Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej