W ramach prowadzonej współpracy na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych gminy miejskiej Lubań w dniu 30.09.2021 r. przeprowadzone zostały działania profilaktyczne służb mundurowych skierowane na zwalczanie procederów związanych z przestępczością narkotykową i uzależnieniem młodzieży od środków odurzających.

Promocja publikacji tomiku poezji Krystiana Krzysztofa Jankiewicza z okazji 10-lecia twórczości artystycznej.

W dniu 14 września 2021 roku z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przyjechał do Zakładu Karnego w Zarębie mobilny punkt poboru krwi. Po raz kolejny została przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących.

Zakład Karny w Zarębie zrealizował zadanie inwestycyjne w ramach pozyskanych środków finansowych w § 6060 na zakup elektronicznego systemu ewidencji i depozytora kluczy.

Grupa 12 skazanych uczestniczyła w kursie zawodowym „Elektryk”. Część praktyczna i teoretyczna odbywała się na ternie Zakładu Karnego w Zarębie. Celem kursu było przygotowanie skazanych do samodzielnej pracy w zawodzie elektryka.

W Lwówku Śląskim w następstwie gwałtownych zjawisk atmosferycznych woda zalała wiele ulic w tym centrum miasta oraz Sąd Rejonowy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej