W dniu 11.04.2022 r., zgodnie z zapoczątkowaną w 1995 roku tradycją przez biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka w poniedziałek Wielkiego Tygodnia Zakład Karny w Zarębie gościł, po raz pierwszy, na swoim terenie biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

1 kwietnia na terenie Zakładu Karnego w Zarębie po raz kolejny została przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących.

POMAGAMY UKRAINIE

23.03.2022

Z inicjatywy mł. chor. Adama Trzebaniaka oraz st. chor. Kamili Turbak przy współudziale Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Zakładzie Karnym w Zarębie, w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” w jednostce została zorganizowana zbiórka środków finansowych na zakup pakietów medycznych, które trafią do potrzebujących obywateli walczącej Ukrainy.

W dniu 22.03.2022 r. w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyła się odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Andrzeja Tesarewicza. W odprawie uczestniczył dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie mjr Daniel Workun, zastępca dyrektora mjr Mateusz Jaraczewski, kierownicy komórek organizacyjnych, liderzy zespołów oraz przedstawiciele partnerów społecznych.

Kobiety w Służbie Więziennej to nie tylko pracownice cywilne ale w dużej mierze funkcjonariuszki pracujące na różnych odcinkach służby, włącznie z służbą na „pierwszej linii”. To nie tylko psycholożki, wychowawczynie, terapeutki czy też Panie pracujące w działach administracyjnych, ale również strażniczki, oddziałowe, kierownicy działów oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej