W dniach 19.05.2022 r. oraz 23.05.2022 r. Zakład Karny w Zarębie odwiedzili uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach.

W dniu 19.05.2022 r. w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki pod hasłem „Bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników w czasie pełnienia służby”.

W dniu 17.05.2022 r. przedstawiciele Zakładu Karnego w Zarębie odwiedzili uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu.

W ramach tegorocznej światowej edycji odbywającej się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę” osadzeni z Zakładu Karnego w Zarębie porządkowali parki i treny leśne na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Zakład Karny w Zarębie od lat promuje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem.

W dniu 27.04.2022 r. jednostkę odwiedziła grupa 17 wychowanków wraz z opiekunami i wychowawcami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Włosienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej