Pod hasłem „Bezpieczni w służbie i pracy, czyli jak pracować z trudnym podopiecznym” Zakład Karny w Zamościu zorganizował szkolenie dla pracowników administracji publicznej.

Dzień Kobiet w Zakładzie Karnym w Zamościu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym”.

ppłk Krzysztof Stefanowski dyrektor zamojskiej jednostki penitencjarnej został powołany na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Józef Piłsudski, jako wzorzec patrioty.

W związku z obchodzonym 8 lutego Świętem Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Zamościu miało miejsce wręczenie odznaczeń i awansów funkcjonariuszom zamojskiej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej