W dniu 27 maja br. na płycie Rynku Wielkiego w Zamościu odbyła się impreza promująca problematykę bezpieczeństwa narodowego.

Zakład Karny w Zamościu uczestniczył w Turnieju Piłki Nożnej oraz pokazie sprzętu i uzbrojenia na rzecz budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

18 maja 2018 roku na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Hrudzie k. Białej Podlaskiej odbyły się V Okręgowe Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

W 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej, przed pomnikiem martyrologii Zamojszczyzny, odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji Zamojszczyzny.

72. Rocznica odbicia więźniów komunistycznego więzienia w Zamościu przez oddział żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem por. Romana Szczura ps. „Urszula”.

Święta Majowe

06.05.2018

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej