Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Zamościu nie pozostają obojętni na trudną sytuację dzieci wychowywanych przez rodziny zastępcze oraz pochodzące z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zakład Karny w Zamościu bez wahania odpowiedział na apel lokalnych instytucji publicznych, wspierając je środkami ochrony osobistej. Tym razem trafiły one do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zamościu, którzy na co dzień dbają o ład i porządek w naszym mieście oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Zamościu, Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim i Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie.

Zakład Karny w Zamościu aktywnie uczestniczy w akcji wsparcia dla placówek i instytucji miejskich w zakresie wyposażenia w artykuły medyczne i środki ochrony osobistej. W dniu 15.04.2020 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski osobiście przekazał do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zamościu wsparcie rzeczowe w postaci artykułów medycznych i środków ochrony osobistej. Pomoc ta wpisuje...

Życzenia Wielkanocne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej