Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu 400 maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zamojskiej jednostki.

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu partię materiału, który zostanie przeznaczony na szycie maseczek ochronnych.

W kwietniu w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga, więźniowie uszyli ponad 25000 maseczek!

Tegoroczne obchody 74. rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego więzienia przez oddział AK – WiN z uwagi na pandemię koronawirusa przebiegały odmiennie niż w latach ubiegłych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej