W dniu 19 października br. 29 nauczycieli z wołowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie obchodziło swoje święto tj. Dzień Edukacji Narodowej.

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

W dniu 10 listopada 2018 r. (sobota), na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbędzie się tzw. widzenie szkolne dla skazanych objętych nauczaniem oraz ich rodzin.

IV Edycja Biegu w Naturze połączona z lokalnym świętem „Dnia Leśnika” już za nami.

17 września na terenie Urzędu Gminy Miękinia odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Zakład Karny w Wołowie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W poniedziałek 266 więźniów rozpoczęło naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie. Nad prawidłowym procesem kształcenia czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 29 osób.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej