Profesja nauczyciela jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Do jego zadań należy przede wszystkim przekazanie uczniowi wiedzy z zakresu wykładanego przedmiotu, ale również współuczestniczenie - w przypadku uczniów w szkołach więziennych - w procesie resocjalizacji.

Informacja

17.09.2021

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Dzisiejszego poranka zabrzmiał pierwszy dzwonek dla 303 uczniów w wołowskiej jednostki penitencjarnej. Rozpoczęli oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Działalność kulturalno-oświatowa w więzieniu to coś więcej niż wypełnienie czasu wolnego. Daje osadzonym możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach życia pozawięziennego poprzez zdobycie nowych doświadczeń oraz poszerzenie zasobów wiedzy. W miesiącu sierpniu wołowskie więzienie odwiedził prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak, który wystąpił z wykładem pn. „Sieroty Syberyjskie”.

Zaangażowanie funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonych z wołowskiego więzienia pozwoliło na zorganizowanie zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i karmy dla zwierząt, które zostały przekazane na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Lubinie.

Pierwszego dnia czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Z tej okazji skazani przebywający w wołowskim zakładzie karnym prezentowali bajki swoim dzieciom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej