Święto Służby Więziennej to wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych. Z uwagi na epidemię Covid-19 kolejny raz w historii nie jest ono obchodzone w sposób uroczysty.

Jednym z elementów osiągnięcia celów odbywania kary jest oddziaływanie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Racjonalne zaplanowanie czasu wolnego osadzonych pozwala zapobiec nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji oraz pozwala na rozwój i zaspokojenie potrzeb.

Realizacja podstawowych celów odbywania kary pozbawienia wolności wymaga organizacji oddziaływań na osadzonych w wielu obszarach ich życia. W oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest między innymi w ramach pracowni terapeutycznych.

Zakończył się VII Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną”, organizowany przez Zakład Karny w Wołowie. Tegoroczna edycja konkursu przysporzyła jury nie lada problemów z wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie prace prezentowały wysoki poziom.

Pod takim hasłem trwa ogólnopolska akcja służb mundurowych propagująca ideę honorowego krwiodawstwa. W tą jakże potrzebną inicjatywę zaangażowali się również wołowscy więziennicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej