Dzięki inicjatywie osadzonych oraz funkcjonariuszy wołowskiego więzienia w mikołajkowe przedpołudnie delegacja odwiedziła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, gdzie funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali dzieciom paczki ze słodyczami.

Zakończył się VI Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną”, organizowany przez Zakład Karny w Wołowie. W tegorocznej edycji konkursu w dwóch kategoriach zwyciężyły prace autorstwa skazanych z wołowskiego więzienia, natomiast w trzeciej osadzonego z Zakładu Karnego w Siedlcach.

Wołowska jednostka penitencjarna w ramach cyklu spotkań promujących Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich gościła w Murach Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się kolejny Międzyzakładowy Turniej Halowej Piłki Nożnej „Niepodległa”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej