Prelekcja-Łemkowie

21.08.2019

W dniu 8 sierpnia br. z inicjatywy kadry oddziału terapeutycznego i jednego z osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyło się kolejne spotkanie dla osadzonych dotyczące mniejszości etnicznych w Polsce.

W dniach 5 – 14 sierpnia br. odbyła się XXVIII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych. Wzorem lat ubiegłych udział w niej – w charakterze wolontariusza – wziął więzień z wołowskiej jednostki penitencjarnej.

W ubiegłą środę dzięki staraniom ks. Stanisława Małysy - kapelana wołowskiej jednostki penitencjarnej do kaplicy wprowadzone zostały relikwie I stopnia św. Matki Teresy z Kalkuty.

W dniu 11 lipca 2019 roku z inicjatywy personelu Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Wołowie oraz jednego z osadzonych odbył się kolejny konkurs z cyklu „Lasy Polski” pt. „Ptaki Drapieżne Polski”.

W miniony czwartek została podpisana umowa intencyjna pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Wołowie a przedsiębiorstwem „MATEX” sp. z o.o., dotycząca utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę w wołowskiej jednostce penitencjarnej.

W dniu 26 czerwca 2019 roku w Oddziale Terapeutycznym wołowskiego Zakładu Karnego odbyła się prelekcja dotycząca historii Zakładu Karnego w Wołowie połączona z testem wiedzy dla osadzonych z tematyki dotyczącej losów Żołnierzy Wyklętych oraz historii wołowskiego więzienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej