W okresie 25 - 29 marca br. na terenie szkół średnich powiatu wołowskiego odbył się cykl spotkań z uczniami klas maturalnych, promujący ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w zakresie studiów I i II stopnia.

W dniu 19 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, w trakcie której odbyła się również uroczystość wręczenia odznaczeń upamiętniających stulecie polskiego więziennictwa

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461)

W dniu 8 marca 2019 roku w świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Wołowie odbył się turniej tenisa stołowego im. Andrzeja Grubby, nad którym patronat objął Polski Związek Tenisa Stołowego.

W dniu 26 lutego 2019 roku w Oddziale Terapeutycznym wołowskiego Zakładu Karnego odbył się konkurs dla osadzonych, dotyczący wiedzy związanej z historią polskiego więziennictwa.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera, dziękując za codzienną, odpowiedzialną i trudną pracę, wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej