W dniu 8 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

W dniu 1 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz osadzonych odbywających karę w wołowskim więzieniu zebranych zostało 31 worków plastikowych nakrętek, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa stanowiącego wyjątkową i unikalną formy pomocy innym. Dzięki inicjatywie funkcjonariuszy w wołowskim więzieniu utworzony został Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Pomocniczy Wrocławski był Szafarzem Sakramentu Bierzmowania w wołowskim więzieniu, do którego przystąpiło 14 skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej