Pomoc Ukrainie

14.06.2022

Dzięki inicjatywie przewodniczącego NSZZFiPW w wołowskim więzieniu zorganizowana została zbiórka artykułów żywnościowych i chemicznych na rzecz pomocy Ukrainie. W dniu dzisiejszym zebrane rzeczy przekazane zostały do wołowskiego oddziału „Caritas Polska”.

Wołowski Zakład karny uczestniczył w spotkaniu w formuje on-line z młodzieżą z terenu powiatu wołowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Plany na przyszłość, czyli co dalej po szkole średniej”.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienna kurtyną” organizowany jest cyklicznie – tegoroczna edycja jest już ósmą z kolei.

Wołowska jednostka penitencjarna podejmuje działania promujące Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich z terenu powiatu wołowskiego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wołowie podczas zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie Targów Pracy zaprezentowali uczestnikom ofertę podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej.

Na terenie całego kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpili również absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej