Tradycyjnie jak co roku maj jest miesiącem matur. W wołowskiej jednostce penitencjarnej w poniedziałek do egzaminu dojrzałości przystąpiło dwunastu absolwentów.

W dniu 1 czerwca 2019 roku (sobota), na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbędzie się tzw. widzenie szkolne - spotkanie z rodzinami osadzonych pobierających naukę w tutejszym CKU.

W wołowskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji szkoleń kursowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności.

W dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota), na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbędzie się spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne „Agapa” Kościoła Chrześcijan Baptystów.

III Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej