VI Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

W wołowskiej jednostce penitencjarnej w ramach działalności kulturalno-oświatowej funkcjonuje telewizja tworzona przez skazanych pod nazwą „TV Więzienna 6”. Oprócz przygotowywania codziennych serwisów informacyjnych zatrudnieni tam skazani realizują zadania kulturalno-oświatowe.

Dzisiejszego poranka zabrzmiał pierwszy dzwonek w kolejnym semestrze dla 298 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej. Rozpoczęli oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Święto Służby Więziennej to wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych. Z uwagi na epidemię Covid-19 kolejny raz w historii nie jest ono obchodzone w sposób uroczysty.

Jednym z elementów osiągnięcia celów odbywania kary jest oddziaływanie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Racjonalne zaplanowanie czasu wolnego osadzonych pozwala zapobiec nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji oraz pozwala na rozwój i zaspokojenie potrzeb.

Realizacja podstawowych celów odbywania kary pozbawienia wolności wymaga organizacji oddziaływań na osadzonych w wielu obszarach ich życia. W oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest między innymi w ramach pracowni terapeutycznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej