Do akcji pomocowej w czasie trwania stanu epidemicznego przyłączył się również funkcjonariusz wołowskiego więzienia, który w czasie wolnym od służby wytwarza przyłbice ochronne przy pomocy drukarki 3D.

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Wołowie uszyli 3 tysiące maseczek ochronnych na potrzeby personelu służby zdrowia oraz pacjentów szpitali w Wołowie i Brzegu Dolnym.

Wołowscy więźniowie nie pozostali bierni w obecnej sytuacji epidemicznej. Aktualnie 30 osadzonych jest zatrudnionych przy produkcji maseczek ochronnych.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

W wołowskim więzieniu 11 słuchaczy zakończonego kursu zawodowego o profilu elektryk, przystąpiło do egzaminu państwowego potwierdzającego uprawnienia elektryczne w grupie G1.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej