Wołowska jednostka penitencjarna w ramach cyklu spotkań promujących Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich gościła w Murach Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się kolejny Międzyzakładowy Turniej Halowej Piłki Nożnej „Niepodległa”.

W Zakładzie Karnym w Wołowie zakończył się ostatni z cyklu 11 szkoleń kursowych zaplanowanych na rok 2019, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zbigniew Waleryś – aktor, odtwórca wielu ról filmowych i teatralnych gościł w wołowskiej jednostce penitencjarnej. W trakcie spotkania z więźniami. W trakcie spotkania opowiadał o swoim życiu oraz roli rodziny w życiu człowieka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera, podczas uroczystej akademii wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej