Na terenie całego kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpili również absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie.

Jednym z elementów osiągnięcia celów odbywania kary jest oddziaływanie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Racjonalne zaplanowanie czasu wolnego osadzonych pozwala zapobiec nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji oraz pozwala na rozwój i zaspokojenie potrzeb.

Wołowscy więźniowie po raz kolejny wzięli udział w akcji sprzątania świata w ramach Światowego Dnia Ziemi. Osadzeni sprzątali tereny leśne położone w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego – Dolina Jezierzycy.

W ramach ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni aktywnie angażują się w pomoc obywatelom Ukrainy.

Gotowi oddać krew

16.03.2022

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstaje baza osób gotowych oddać krew.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej