Z inicjatywy mjr. Łukasza Michułki – starszego wychowawcy działu penitencjarnego będącego jednocześnie wychowawcą ds. biblioteki oraz p. Czesława Gołąb – polonisty wołowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniu 11 czerwca br. zorganizowano piątą odsłonę konkursu ortograficznego o tytuł mistrza ortografii.

W dniu 14 czerwca br. na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Wołowie odbyła się kolejna odsłona rywalizacji funkcjonariuszy z jednostek okręgu wrocławskiego w strzelaniu precyzyjnym.

W dniu 8 czerwca 2019 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Golinie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.

W dniu 7 czerwca 2019 roku na zbiorniku wodnym Zakładu Karnego w Zarębie odbyły się XXI Okręgowe Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu.

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie odbyły się kolejne Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.

W dniu 30 maja 2019 roku na terenie auli CKU przy Zakładzie Karnym w Wołowie, odbyło się szkolenie kolejnej grupy zawodowej w ramach realizowanej przez Służbę Więzienną ogólnopolskiej kampanii p.n. „Bezpieczni w służbie i w pracy”, czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej