Jego Ekscelencja ks. bp Jacek Kiciński – Biskup Pomocniczy Wrocławski był Szafarzem Sakramentu Bierzmowania w wołowskim więzieniu, do którego przystąpiło 14 skazanych.

Wołowski Zakład Karny odwiedziła grupa licealistów z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Młodzi ludzie na żywo mogli zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej poszczególnych pionów oraz zobaczyć więzienie z drugiej strony muru.

Pomoc Ukrainie

14.06.2022

Dzięki inicjatywie przewodniczącego NSZZFiPW w wołowskim więzieniu zorganizowana została zbiórka artykułów żywnościowych i chemicznych na rzecz pomocy Ukrainie. W dniu dzisiejszym zebrane rzeczy przekazane zostały do wołowskiego oddziału „Caritas Polska”.

Wołowski Zakład karny uczestniczył w spotkaniu w formuje on-line z młodzieżą z terenu powiatu wołowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Plany na przyszłość, czyli co dalej po szkole średniej”.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienna kurtyną” organizowany jest cyklicznie – tegoroczna edycja jest już ósmą z kolei.

Wołowska jednostka penitencjarna podejmuje działania promujące Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich z terenu powiatu wołowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej