Od kilku dni w Zakładzie Karnym w Wadowicach realizowane jest kolejne szkolenie w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

"Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego" Taki tytuł nosi trwająca od dnia 14 marca w Zakładzie Karnym w Wadowicach wystawa.

W dniu wczorajszym (20.02) w Zakładzie Karnym w Wadowicach odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierza Więckowskiego.

Już po raz piętnasty Wadowickie Centrum Kultury przyznało tytuły "Dobrodziejów Kultury" firmom i instytucjom, które wsparły działania WCK w minionym roku.

W wadowickim zakładzie karnym wystąpiła grupa teatralna „Krewni Pana Boga” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

St. szer. Łukasz Dobrzański wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Wadowicach zwyciężył w Plebiscycie Sportowym "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej