W ramach programu resocjalizacji pt. "Nasze Małe Ojczyzny" osadzeni z Zakładu Karnego w Wadowicach odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

13 września 2018 roku w Zakładzie Karnym w Wadowicach rozpoczął się program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy pod nazwą "Można inaczej".

W ubiegłą niedzielę (05.08) władze powiatu wadowickiego zorganizowały Święto Pułkowe połączone ze 100 leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu dzisiejszym na terenie Zakładu Karnego odbyły się zdjęcia do filmu opowiadającego o inwestycjach energetycznych sfinansowanych przez NFOŚiGW.

W dniu wczorajszym w tutejszym Zakładzie Karnym miał miejsce spektakl ,,Opowieść o Małym Księciu” w wykonaniu grupy „Krewni Pana Boga” - artystów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

W ubiegłym tygodniu grupa ośmiu skazanych z Zakładu Karnego w Wadowicach zwiedziła wystawę w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej