10 listopada 2018 roku w malowniczej miejscowości Gorzeń Górny funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w "Niepodległościowym Biegu Przełajowym Służb Mundurowych"

Ekspozycja zaprezentowana w Wadowickim Zakładzie Karnym prezentuje tragiczną historię największego w Krakowie miejsca martyrologii narodu Polskiego i Żydowskiego.

Realne zagrożenie w Wadowickim Zakładzie Karnym.

Plebiscyt "Samorządowiec Małopolski-Oceniamy Władzę" był okazją, aby zagłosować na każdego radnego i włodarza, doceniając tym samym jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W ramach programu resocjalizacji pt. "Nasze Małe Ojczyzny" osadzeni z Zakładu Karnego w Wadowicach odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

13 września 2018 roku w Zakładzie Karnym w Wadowicach rozpoczął się program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy pod nazwą "Można inaczej".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej