#resortsprawiedliwościpomaga dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród

Z dniem 16 marca 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk. Waldemara Ciszka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Wręczenie aktu mianowania na nowe stanowisko dokonał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek.

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych podobnie jak wiele instytucji postanowił włączyć się w akcję zbierania nakrętek w ramach #resortsprawiedliwościpomaga.

Z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników.

Wzorowa obywatelska postawa zawsze zasługuje na wyróżnienie

„Jak słuchać dźwięków?” pod takim tytułem w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w ostatnim okresie przebiegały zajęcia kulturalno-oświatowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej