W 2021 roku w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych kontynuowany kolejna edycja projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w ramach działań 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" .

W sobotę 12 czerwca w Mińsku Mazowieckim odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu. Pierwsze miejsce w kategorii NO GI Masters 1 niebieski (bez kimon) zdobył funkcjonariusz Służby Więziennej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniach od 10 do 21 maja 2021 r. studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej uczestniczyli w ramach przewidzianego w programie studiów — klinice penitencjarnej.

Praca to jeden z głównych środków oddziaływania resocjalizacyjnego mający na celu pomoc osobom pozbawionym wolności do powrotu na praworządną drogę postępowania i życia na wolności, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i zapobieżeniem powrotu do przestępstwa, a także wyrabianiem u wielu osób odsiadujących wyroki w jednostkach penitencjarnych nawyku pracy.

9 kwietnia br. Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku odwiedzili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej