Sanocka placówka po raz kolejny ze wsparciem Służby Więziennej.

„Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi.” - Św. Ambroży

Na przełomie listopada i grudnia w czterech szkołach powiatu leskiego i sanockiego odbyły się lekcje wychowawcze z udziałem wychowawcy, psychologa oraz jednego z osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Cela 33

05.12.2021

W czterdziestą rocznicę ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego, w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych powstaje film o bohaterach tych czasów – internowanych działaczach opozycji antykomunistycznej.

Nowe miejsca pracy dla osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej