Od 2011 roku w dniu 8 lutego obchodzone na terenie całego kraju jest Święto Służby Więziennej. Jest to czas nadawania awansów oraz odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej.

Od kilku lat w zakładach karnych na terenie całego kraju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skazani podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych od początku trwania projektu blisko 250 osadzonych ukończyło szkolenia kursowe, co w sposób znaczący poprawiło ich sytuację na rynku pracy.

Tradycyjnie przełom stycznia i lutego ubiegał pod znakiem pamięci o ofiarach Holokaustu. W związku z powyższym przedstawiciele Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych brali udział zarówno w głównych obchodach 74 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, jak i w tych o charakterze lokalnym.

Łuk Karpat zimą

31.01.2019

O zimowym przejściu łuku Karpat opowiedzieli na spotkaniu z osadzonymi Weronika Łukaszewska i Sławomir Sanocki

W grudniu studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką dr Moniki Badowskiej–Hodyr oraz mgr Agnieszki Wróbel-Chmiel w ramach corocznego obozu naukowego obserwowali funkcjonowanie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Przedsięwzięcie było możliwe do realizacji dzięki współpracy tutejszej jednostki z Zakładem Pedagogiki Resocjalizacyjnej rzeszowskiej uczelni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej