Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Olszanica w Przedszkolu w Uhercach Mineralnych. Wychowca ds. Kulturalno Oświatowych i Sportu został zaproszony do pobliskiej placówki w ramach akcji "Zmisiowane Przedszkolaki" której celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez wspólne czytanie bajek przez różne formacje mundurowe. Program ma również na celu ukazanie czym zajmują się poszczególne służby mundurowe.

Rodzina odgrywa istotną rolę w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Wpływa na postawę skazanych, a także dodaje im motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia. W związku z powyższym Zakład Karny w Uhercach Mineralnych cyklicznie organizuje spotkania rodzinne w ramach programu „W tą samą stronę”.

Tradycyjnie w dniu Wigilii Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz siódmy realizowali akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

Blisko dwustu uczniów ze szkół podstawowych z terenów gminy wiejskiej Sanok oraz Tyrawa Wołoska wzięło udział w zajęciach realizowanych przez funkcjonariuszy Działu Penitencjarnego z zakresu profilaktyki postaw o charakterze przestępczym.

19 listopada w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw ukazał się materiał dotyczący działalności osadzonych zrzeszonych w Klubie Żbik.

Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 14 listopada było w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej