”O Niedźwiedzicy z Baligrodu „ i „ Zanim wyjedziesz w Bieszczady”- spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Baligród w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, kontynuował w 2019 roku, projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, (POWER ) beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Rozpoczyna się rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki na rok akademicki 2020/2021. Już od 1 marca br. tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kierunek penitencjarystyka Zapisy trwają do 15 maja 2020 r.

Z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników.

27 stycznia 2020 roku ponad 200 Ocalonych, świadków historii Auschwitz i Holokaustu spotkało się przed Bramą Śmierci byłego obozu w Birkenau aby upamiętnić 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Do udziału w obchodach zostali zaproszeni również przedstawiciele Służby Więziennej.

W ramach corocznej akcji mikołajkowej organizowanej z inicjatywy Służby Więziennej, w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych przeprowadzono zbiórkę funduszy na rzecz wychowanków Sanockiego Domu Dziecka .

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej