Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany oddać państwu to, co w jego imieniu wypłacił fundusz alimentacyjny. Świadczenia wypłacane są w ramach pomocy państwa osobom uprawnionym do otrzymania alimentów.

W dniu wczorajszym (13.01.2019) naszą jednostkę odwiedziła kilkunastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, która zaprezentowała spektakl o Bożym Narodzeniu.

Rekordowy rok

24.12.2019

Bieżący rok jest rekordowym pod kątem realizacji kursów zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini. Szkoleniem objęliśmy łącznie 168 osadzonych, którzy wzięli udział w jednym z czterech rodzajów kursów podnoszących kompetencje zawodowe.

Pożar, ewakuacja pawilonu mieszkalnego, groźne zakłócenie porządku i bezpieczeństwa w jednostce, akcja grupy uderzeniowej to główne punkty planu ćwiczeń ochronno – obronnych. Manewry przeprowadzono 17 grudnia 2019r. w Zakładzie Karnym w Trzebini.

Jak co roku, z wizytą do trzebińskiego więzienia przybyli druhowie z lokalnego hufca ZHP. ,,Światło, które daje moc” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Swoim przesłaniem nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979r.

Jedną z podstawowych form oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest zatrudnienie skazanych. Praca wspomaga proces resocjalizacji oraz wyrabia i utrwala niezbędne cechy i nawyki, które będą pomocne po opuszczeniu więziennych murów. Dzięki pracy osadzeni będą mogli lepiej pełnić powierzone im role społeczne po powrocie do społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej