Komunikat

25.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuję:

Komunikat

18.03.2020

Służba Więzienna informuje, że w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną wprowadzono zarządzenie wstrzymujące od dnia 18.03.2020r. widzenia na terenie Zakładu Karnego w Trzebini. Wprowadzono również inne ograniczenia.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W dniu dzisiejszym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini odbyło się spotkanie w sprawie realizowanego na terenie Gminy Trzebinia programu "Bądź trzeźwy na drodze". Jego celem było wypracowanie i przygotowanie działań zmierzających do dotarcia do jak największej grupy mieszkańców gminy. Swój udział w tym przedsięwzięciu ma również Służba Więzienna.

Dobre praktyki

21.02.2020

Dzisiejszego dnia w zakładzie karnym w Trzebini odbyło się spotkanie z kuratorami zawodowymi. Celem wizyty było wypracowanie wspólnych praktyk w kontekście współpracy przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z izolacji penitencjarnej.

Skazani z trzebińskiego zakładu karnego wzięli udział w VI edycji projektu „O finansach w Bibliotece”. Spotkania miały cykliczny charakter i były doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy. Podczas ich trwania uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych do tego celu programów komputerowych oraz prezentacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej