W dniu dzisiejszym funkcjonariusze z trzebińskiej jednostki penitencjarnej przekazali 250 maseczek do Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini przekazał 300 maseczek dla Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, które odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Andrzej Dudziak.

Pomimo obowiązujących obostrzeń w związku z panującą w kraju epidemią wywołaną przez SARS-CoV-2 funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Trzebini nadal realizują kluczowe formy oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini przekazał 500 maseczek i 50 fartuchów do Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Po odbiór środków ochrony osobistej przyjechał dyrektor w/w placówki p. Sławomir Łuszcz.

Komunikat

31.03.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Służba Więzienna włącza się do pomocy w walce z koronawirusem. W Zakładzie Karnym Trzebini skazani szyją środki ochrony indywidualnej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu publicznej służby zdrowia z terenu powiatu chrzanowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej