Komunikat

30.04.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Trzebini postanowili zrobić coś więcej. Aktualnie w jednostce trwa akcja zbierania karmy dla zwierząt, która zostanie przekazana do schroniska Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Oświęcimiu.

Aktualna sytuacja wymusiła zmianę funkcjonowania wszystkich Polaków. Nasza jednostka również musiała dostosować się do warunków jakie obecnie panują. Zatrudnienie w Zakładzie Karnym w Trzebini realizowane jest wyłącznie między jego murami oraz w przywięziennej hali fabrycznej. Czy to oznacza, że więźniowie się nudzą? Nic z tych rzeczy.

W ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Hutkach oraz Gmina Alwernia stały się kolejnymi beneficjentami wytwarzanych w trzebińskim zakładzie karnym fartuchów i maseczek. Każda ilość środków ochrony osobistej jest na wagę złota a potrzeby w tym zakresie nie maleją.

Komunikat

16.04.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Blisko miesiąc czasu potrzebowaliśmy aby wykonać ponad 9000 maseczek i 285 fartuchów, które trafiły do lokalnych ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz wielu innych instytucji, które okazały się nieocenionym wsparciem w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej