Komunikat

15.06.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

Funkcjonariusze z trzebińskiej jednostki penitencjarnej przekazali na ręce Pani Burmistrz Alwerni 600 maseczek w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Dzisiejszego dnia maseczki wytworzone w Zakładzie Karnym w Trzebini w ramach akcji #ResortSprawidliwościPomaga zostały przekazane stowarzyszeniu Homo Homini, które prowadzi hospicjum znajdujące się w Jaworznie.

Związek Terenowy w Trzebini Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini sprzęt, który będzie pomocny w pełnieniu codziennych obowiązków przez kadrę jednostki.

Komunikat

29.05.2020

Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy:

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Trzebini udaremnili próbę przerzucenia na teren jednostki telefonu komórkowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej