W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Pobyt w warunkach izolacji penitencjarnej nie wpływa korzystnie na relacje osadzonego z dzieckiem, często je osłabiając.

W Dniu Matki skazani młodociani z tarnowskiej jednostki przesłali swoim matkom własnoręcznie przygotowane kartki okolicznościowe. W ten sposób mogą wyrazić swoją wdzięczność i przeprosić za to, że zawiedli najważniejszą osobę w życiu.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu dzisiejszym dwa tysiące maseczek ochronnych trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Będą one wykorzystywane przez naszych mundurowych kolegów, strażaków, do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Na co dzień pracujemy za więziennymi murami. Wykonujemy swoje codzienne obowiązki służbowe, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Od naszego profesjonalizmu, zaangażowania, a przede wszystkim obecności w miejscu pracy zależy zdrowie i życie skazanych oraz bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej