Więziennicy z Zakładu Karnego w Tarnowie kolejny raz aktywnie włączają się w akcje pomocowe dla lokalnych społeczności.

„Newada”

15.01.2023

Mamy zaszczyt przestawić naszego psa służbowego specjalnego - Newadę która od kilku dni pełni służbę w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

8 grudnia w czwartek w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Kadra Zakładu Karnego w Tarnowie spotkała się z druhami z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZARNEJ.

Z okazji minionego Narodowego Święta Niepodległości, w Zakładzie Karnym w Tarnowie odbyła się uroczystość nadania funkcjonariuszom wyższych stopni służbowych. Awans otrzymało 81 osób.

W tarnowskiej jednostce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci więźniów przetrzymywanych w tarnowskim więzieniu etapowym w latach 1939-1945.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej