W dniu 7 lutego 2020 r. w tarnowskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie przez mjr. Grzegorza Futymę.

Pamiętamy…

30.01.2020

W minionym tygodniu obchodzono 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Na murach tarnowskiego więzienia widnieje tablica upamiętniająca pierwszy transport do obozu w Oświęcimiu-Brzezince.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Tomasz Wiercioch wraz z Prezesem Fundacji Kromka Chleba Panią Anną Czech podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy.

W tym roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia zorganizowali spotkanie opłatkowe dla osadzonych. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, łamania opłatkiem oraz wspólnego kolędowania.

Wczorajszy dzień w tarnowskim zakładzie karnym od rana niósł zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki. Pożar na terenie obiektów zakładu, kolizja pojazdu konwojowego i jego unieruchomienie, wreszcie bunt w łaźni oddziału mieszkalnego.

Honorowi mundurowi

10.12.2019

W minionym tygodniu odbyła się gala z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych dawców krwi i instytucji promujących krwiodawstwo.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej