W roku, w którym przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, odbywają się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych, upamiętniające to wydarzenie.

W dniu 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Obchodzony jest w rocznicę podpisania przez ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, miała miejsce uroczysta odprawa służbowa, podczas której zostały wręczone odznaczenia i awanse funkcjonariuszom Służby Więziennej. Swoją obecnością uświetnił ten wyjątkowy dzień Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski.

W dniu 11 listopada delegacje z Zakładu Karnego w Tarnowie wzięły udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości organizowanych zarówno na szczeblu okręgowym jak i lokalnym.

Od samego rana w tarnowskim więzieniu mają miejsce wydarzenia, które poważnie zagrażają jego bezpieczeństwu. Pożar na terenie obiektów zakładu, awanturujący się petent ubiegający o wstęp na teren jednostki, wreszcie bunt w świetlicy oddziału mieszkalnego.

Wzorem lat ubiegłych w tarnowskiej jednostce kontynuowane są szkolenia zawodowe finansowane z funduszy unijnych. Kolejne osoby, odbywające karę pozbawienia wolności, mają okazję doskonalić swoje kwalifikacje celem znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, później w środowisku wolnościowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej