W minionym tygodniu w urokliwym zakątku Bieszczad – półwyspie Jawor nad Jeziorem Solińskim odbył się Zlot Radości Regionu AA Galicja pod hasłem: „Miłość i Służba”

W miniony weekend Dyrektor tarnowskiego zakładu karnego ppłk Tomasz Wiercioch wziął udział w uroczystościach upamiętniających 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny.

Służba Więzienna zaoferowała swoją pomoc w usuwaniu skutków podtopień. Ulewne deszcze doprowadziły do wylewu lokalnych rzek. Prognozy meteorologiczne dla woj. małopolskiego są nadal bardzo niekorzystne.

Miniony długi weekend większości z nas kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem. Dla funkcjonariuszy służb mundurowych rokrocznie upływa w akcencie patriotycznych obchodów świąt narodowych.

Zawarcie związku małżeńskiego to poważna decyzja. Można by rzecz na całe życie. Narzeczeni często przygotowują się do niej miesiącami, planując wszystkie szczegóły, tak, by ten wyjątkowy dzień był niezapomniany. Okazuje się, że w trakcie odbywania kary również można podejmować najważniejsze życiowe decyzje.

Tradycją staje się fakt, że tarnowski Zakład Karny, mimo swej specyfiki jednostki typu zamkniętego, dwa razy do roku jest miejscem szczególnie otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Dzieje się to dzięki organizowanym akcjom honorowego krwiodawstwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej