21 kwietnia br. na placu apelowym w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbył się uroczysty apel z okazji Święta 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

21 kwietnia br. funkcjonariusze GISW Bydgoszcz z III sekcji stacjonującej na co dzień w sztumskiej jednostce penitencjarnej uczestniczyli w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

21 kwietnia br. ppłk Mirosław Detmer, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie brał udział w uroczystym apelu poświęconym pamięci por. Zygmunta Romańczuk – Kowalewskiego.

20 kwietnia 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, dotyczące naboru oraz kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego.

14 kwietnia br. w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku odbyły się XVII Malborskie Targi Pracy, w których uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku.

Światowy Dzień Zdrowia 2023 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej