12 stycznia br. w Wielkim Refektarzu (Zamek Średni na terenie MzM w Malborku) odbył się uroczysty finisaż wystawy „Nigra Crux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego”, a tym samym finał projektu artystycznego „Panorama Bitwy pod Grunwaldem – sztuka międzyśrodowiskowa”, w który funkcjonariusze Służby Więziennej włączyli skazanych z Zakładu Karnego w Sztumie.

W dniach 8-12.01.2024 r. odbywa się sesja egzaminacyjna, podczas której swoją wiedzę i umiejętności potwierdza 60 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Malborku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku zakończyli dwie akcje przedświąteczne, otwierając serca dla potrzebujących.

13 grudnia br. harcerze i zuchy Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce ppłk. Leszka Urbanowicza, zastępcy dyrektora sztumskiej jednostki Betlejemskie Światełko Pokoju.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie i Oddziału Zewnętrznego w Malborku realizowali ostatnie w tym roku szkolenie strzeleckie. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej