26 sierpnia 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji nadania nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie oraz jubileuszu 100-lecia jednostki.

11 sierpnia br. na placu apelowym 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczysta zbiórka. Były dwa powody uroczystego spotkania. Po pierwsze, Święto Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia. Drugą okazją, w związku z którą żołnierze i pracownicy cywilni spotkali się na uroczystej zbiórce, było przypadające 28 sierpnia Święto Lotnictwa Polskiego.

Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności – to kluczowe zadania Służby Więziennej.

W terminie 4-6 sierpnia br. odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział 25 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie.

Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: w sekretariacie Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w terminie do 24.08.2023r. do godz. 10.00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem ustawowo dni wolnych od pracy.

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się w Malborku od uroczystości pod Pomnikiem Armii Krajowej. Najpierw uczestnicy wsłuchali się w dźwięki syren alarmowych, które rozległy się o godz. 17:00.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej