W ramach Światowego Dnia Ziemi funkcjonariusze Służby Więziennej ze sztumskiej jednostki penitencjarnej zaangażowali grupę osadzonych do porządkowania miejskich terenów zielonych.

18 kwietnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Malborku odbyły się XVIII Malborskie Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Jednym z uczestników była Służba Więzienna reprezentowana przez Zakład Karny w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku.

Po raz kolejny funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie przekazali plastikowe nakrętki dla SOSW w Uśnicach, które były zbierane zarówno przez skazanych, jak i więzienników.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku odbyły się XIII Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Jednym z uczestników była Służba Więzienna reprezentowana przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie

Funkcjonariusze Służby Więziennej ze sztumskiej jednostki zaangażowali skazanych w akcję prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego w Sztumie.

W Zakładzie Karnym w Sztumie trwa kolejna edycja programu realizowanego przez Służbę Więzienną dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane z agresją lub przemocą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej