Informujemy, iż zmianie ulegnie termin udzielania widzeń przypadający na dzień 15. października 2023 roku.

7 października br. funkcjonariusze Służby Więziennej ze sztumskiej jednostki zaangażowali skazanych w akcję prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego w Sztumie.

27 września br. na Skwerze Żołnierzy Wyklętych i przy obelisku poświęconym ZHP w Malborku odbyły się w środę uroczystości w 84. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

18 września br. w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyło się kolejne spotkanie dla osadzonych z grupą chrześcijańską SNAP (STOP NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY) .

W ramach corocznej akcji Sprzątania Świata funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali grupę osadzonych do porządkowania miejskich terenów zielonych.

14 września 2023 roku troje nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie złożyło uroczyste ślubowanie i otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej