1 czerwca 2021 roku na stadionie miejskim w Sztumie zorganizowano mobilną akcję zbiórki krwi. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie oraz wszystkie osoby chętne oddały łącznie 8100 ml krwi, która uratuje czyjeś życie.

Komunikat

07.06.2021

Z głębokim żalem oraz smutkiem funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie żegnają zmarłą 2 czerwca 2021 roku

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, kiedy to tradycyjnie raz na 10 lat, pytamy mieszkańców Polski "ilu nas jest", "kim jesteśmy", "jak żyjemy" oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej