W korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Sztumie wykryto nasączone kartki papieru imitujące zwykłą korespondencję. Nie umknęła ona uwadze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Program resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i  poznawczych sprzyjający readaptacji społecznej skazanych poprzez zajęcia muzyczne „Pauza Pełna Dźwięków”

Zgodnie z zarządzeniami nr 66/2021 Dyrektora Zakładu karnego w Sztumie z dni 19 lipca 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2021r. okres trwania wprowadzonych ograniczeń i zakazów

Por. Wiktor Charabin st. wychowawca Zakładu Karnego w Sztumie w ramach lekcji Wiedzy o Społeczeństwie przybliżył uczniom szkoły podstawowej podstawy pracy wychowawczej

Informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Wykaz Nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie przeznaczonych do wydzierżawienia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej