We współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie realizowany jest program readaptacyjny dot. oddziaływań mających na celu ułatwienie i udzielenie skazanym wsparcia w postaci przygotowania do opuszczenia zakładu karnego i życia na wolności.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 28 maja 2021roku o godz. 11.00 na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie odbyły się obchody Święta Strażaka. Zakład Karny w Strzelinie reprezentował zastępca dyrektora kpt. Krzysztof Maciejewski.

Realizacja programu readaptacyjnego pn;„Wytrwać w Trzeźwości” w Zakładzie Karnym w Strzelinie

W związku z przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Nowy zawód

21.05.2021

Kolejny cykl kształcenia zawodowego dla skazanych rozpoczęty w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej