17 lutego br. w Strzelinie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82 rocznicę deportacji Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Strzelinie, która złożyła wiązankę okolicznościową.

Ponownie w  Zakładzie Karnym w Strzelinie udaremniono próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych.

31 stycznia br. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora płk Roberta Stasza, przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

Wchodzimy w kolejny rok i pomagamy. Funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Strzelinie po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej.

W dniach 21 i 22 stycznia, przypada szczególna okazja, aby podziękować Babci i Dziadkowi za trud włożony w wychowanie oraz opiekę. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Strzelinie podczas prowadzonych zajęć pamiętają o swoich bliskich.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie podczas kontroli paczek udaremnili próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej