PO WER 2014-2020

06.07.2019

...czyli Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój„Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną.

Po raz XIII odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny „O Błękitną Wstęgę”.

W dniach 15 i 16 czerwca 2019 roku grupa jedenastu skazanych wzięła udział w przygotowaniach oraz realizacji tegorocznej edycji Dni Stargardu

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych.

Wychowawcy z Zakładu Karnego w Stargardzie por. Stefan Miśkiewicz oraz por. Grzegorz Terlikowski uczestniczyli w spotkaniu z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Marianowie.

We wtorek 4 czerwca w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów ze Starostą Stargardzkim i Zarządem Powiatu Stargardzkiego, w którym uczestniczył również ppłk Adam Ładniak, Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej