W Zakładzie Karnym w Stargardzie odbył się koncert muzyki religijnej.

Sto dni do matury

16.01.2019

Po raz pierwszy w historii Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje przy Zakładzie Karnym w Stargardzie odbyła się Studniówka.

Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych zorganizowana przez Policyjny Klub SHDK RP, którego członkami są również funkcjonariusze Zakładu Karnego w Stargardzie, Nowogardzie i Goleniowie.

Spotkanie wigilijne

24.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, jak w roku ubiegłym funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Stargardzie podzielili się opłatkiem na Spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym w Zakładzie Aktywności Zawodowej „ Centralna Kuchnia” w Stargardzie.

W dniu 18 grudnia 2018 roku kapelan wspólnie z siostrami Misjonarkami Miłości odwiedził osadzonych zakładu karnego.

Funkcjonariusze z zakładu karnego w Stargardzie mjr Beata Kausa-Materac, szer. Edyta Bernat, szer. Marta Król oraz por. Jacek Kubiak przeprowadzili program readaptacji społecznej pn. Jestem przydatny, warto pomagać nie przestawać, w którym uczestniczyło siedmiu skazanych z tutejszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej