W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w  Stargardzie podobnie, jak w „szkołach wolnościowych”, rozpoczęto nowy rok szkolny 2019/2020.

Wspólnie z naszymi przyjaciółmi z 12 Brygady Zmechanizowanej oraz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie pomogliśmy polepszyć los bezdomnych piesków z Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie.

Poseł na Sejm RP Michał Jach wizytował Zakład Karny w Stargardzie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam Ładniak otrzymał podziękowania za pomoc w organizacji Majówki na Sportowo, która odbyła się w Choszcznie.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe.

PO WER 2014-2020

06.07.2019

...czyli Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój„Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej