W dniach 14 i 15 września 2018 roku trzech skazanych wzięło udział w przygotowaniach oraz realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia ekologicznego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne w Stargardzie.

Poprzez udział stargardzkiej jednostki w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 12 skazanych uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe.

15 sierpnia przypada 98. rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie 1920 roku, nazywanej „Cudem nad Wisłą”. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego.

Już po raz trzynasty cykliści z całej Polski wzięli udział w rowerowej rywalizacji. W zawodach wystartowało 778 miłośników jazdy na rowerach. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Służby Więziennej.

W dniach od 26 czerwca 2018 roku do 26 lipca 2018 roku grupa 8 osadzonych uczestniczyła w szkoleniu kursowym „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” finansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

W dniu 21 lipca funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie Joanna Makowska,Grzegorz Terlikowski, Artur Dąbek, Sebastian Janczara wzięli udział w I Kaliskim Nocnym Półmaratonie „ Bursztynowa Hellena”, w którym wystartowało 613 biegaczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej