W Zakładzie Karnym w Stargardzie zrealizowane zostało kolejne z zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

W Stargardzie odbyła się kolejna Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych. Chęć niesienia pomocy potrzebującym zadeklarowały 23 osoby, natomiast ten bezcenny dla życia ludzkiego lek oddało 19 dawców.

Dwunastu osadzonych z Zakładu Karnego w Stargardzie ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs zawodowy pn. Dekarz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie zajęli I miejsce w zawodach w Wędkarstwie Spławikowym.

Były łzy, wzruszenia, gratulacje, słowa uznania, a to wszystko podczas obchodów 50-lecia istnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje przy Zakładzie Karnym w Stargardzie.

W dniu 20 września 2019 roku czterech skazanych wzięło udział w przygotowaniach oraz realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia ekologicznego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne w Stargardzie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej