Funkcjonariusze z zakładu karnego w Stargardzie mjr Beata Kausa-Materac, szer. Edyta Bernat, szer. Marta Król oraz por. Jacek Kubiak przeprowadzili program readaptacji społecznej pn. Jestem przydatny, warto pomagać nie przestawać, w którym uczestniczyło siedmiu skazanych z tutejszej jednostki.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbyła się uroczysta Wigilia dla słuchaczy oraz ich rodzin.

Tatuś w kratkę

11.12.2018

W sali widzeń Zakładu Karnego w Stargardzie zorganizowano kolejną edycję programu resocjalizacyjnego z obszaru integracji rodzin pt. „Tatuś w kratkę”, w którym udział wzięli osadzeni oraz ich rodziny.

Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adam Ładniak, psycholog szer. Marta Król oraz wychowawca por. Grzegorz Terlikowski uczestniczyli w konferencji pn. "Przemoc historia bez końca" w ramach IX Kampanii " Białej Wstążki, która odbyła się w szczecińskiej „Netto Arenie”.

W dniu dzisiejszym w Stargardzkim Centrum Kultury funkcjonariusz działu penitencjarnego por. Stefan Miśkiewicz otrzymał odznakę Honorowego dawcy krwi zasłużonego dla zdrowia narodu.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie zorganizowany został przez Panią Dyrektor Iwonę Ulchurską konkurs czytelniczy pn. „ MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej