W dniu dzisiejszym słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięli udział w spektaklu pt. „Miłość jest najważniejsza”.

Skazani z Zakładu Karnego w Stargardzie nabyli nowe umiejętności w trakcie kursów realizowanych w ramach projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Stargardzie Panią Mariolą Ładą- Siwiec , które miało na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów.

Por. Grzegorz Terlikowski uczestniczył 19 PKO Poznań Maratonie, jednej z największych imprez biegowych w Polsce.

To efekt program „Praca dla więźniów”. W hali odpłatną prace podejmie 50 skazanych.

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN dr Paweł Skubisz podziękował ppłk Adamowi Ładniakowi Dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie za współorganizację biało- czerwonego szlaku #moja niepodległa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej