W dniu 22 marca 2019 roku odbyły się mistrzostwa jednostek inspektoratu szczecińskiego w piłkę nożną halową.

Grupa uczniów ze stargardzkiego Gimnazjum Nr 4 wzięła udział na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie w zajęciach warsztatowych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam Ładniak wspólnie z wychowawcą por. Grzegorzem Terlikowskim spotkali się z mieszkańcami powiatu stargardzkiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbyło się pierwsze, z cyklicznych spotkań słuchaczy szkoły z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbył się spektakl teatralny dla słuchaczy szkoły.

W Zakładzie Karnym w Stargardzie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej, dotycząca podsumowania działalności jednostki w minionym już 2018 roku. Podczas odprawy Dyrektor jednostki ppłk Adam Ładniak dokonał szczegółowego podsumowania ubiegłorocznej działalności, a także przedstawił założenia oraz plany do realizacji bieżącej w roku 2019.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej