„Osoby odbywające karę będą mogły świadczyć pomoc naszym niepełnosprawnym uczestnikom. Będzie to obopólna korzyść. Bardzo nam się przydadzą ich silne ręce, a bycie z Szansą zmienia system wartości. Dając część swojego serca, otrzymuje się serce innej osoby”

Wbiegli w Nowy Rok

04.01.2020

W ramach programu resocjalziacyjnego pn. W zdrowym Ciele nowy JA , którego autorem jest porucznik Grzegorz Terlikowski odbył się pierwszy bieg noworoczny.

Po raz pierwszy w kaplicy w Zakładzie Karnym w Stargardzie odbyła się Pasterka, którą poprowadził ksiądz kapelan Sebastian Kubiński.

Funkcjonariusze z zakładu karnego w Stargardzie przeprowadzili kolejną edycję programu readaptacji społecznej pn. Jestem przydatny, warto pomagać nie przestawać, w którym uczestniczyli słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W sali widzeń Zakładu Karnego w Stargardzie po raz kolejny skazani spotkali się z rodzinami w ramach programu resocjalizacyjnego pt. „ Tatuś w kratkę.”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej