Wizyta miała na celu prezentację dobrych praktyk polskiej Służby Więziennej w obszarze zatrudnienia osadzonych i stanowiła istotny element pięciodniowego szkolenia, zorganizowanego w Szczecinie w dniach 20-24 maja 2019 w ramach projektu SEPAL (Supporting Employment Platform through Aprenticeship Learning, nr umowy 2017-1-058).

Skazani z Zakładu Karnego w Stargardzie nabyli nowe umiejętności w trakcie kursów realizowanych w ramach projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów, w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 19 maja 2019 roku osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie brali udział w trzeciej edycji stargardzkiego festiwalu sztuki.

Zakład Karny w Stargardzie po raz czwarty zaprosił funkcjonariuszy z całej Polski na szosowy wyścig dookoła jeziora Miedwie.

Otwarcie kopert z arkuszami egzaminacyjnymi rozpoczęło blisko miesięczny maraton pełen stresu, nadziei i obaw. W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym przy Zakładzie Karnym w Stargardzie dziesięciu osadzonych przystąpiło do egzaminu dojrzałości przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Uczestnicy programu readaptacji społecznej pn. W zdrowym Ciele Nowy Ja, którego autorem jest por. Grzegorz Terlikowski w nagrodę wzięli udział w Crossie Straceńców.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej