Sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju wymaga od funkcjonariuszy Służby Więziennej zachowania dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak używanie w codziennej służbie maseczek ochronnych i jednorazowych rękawiczek. Bardzo cennym gestem było przekazanie, za pośrednictwem funkcjonariusza plut. Norberta Lisieckiego, 200 maseczek będących darem od społeczności miasta Choszczno.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie drukują plastikowe elementy do przyłbic i gogli ochronnych.

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

KOMUNIKAT

23.03.2020

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Podporucznik Bartosz Paradowski z dniem 18 marca został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej