Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach we współpracy z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Siedlcach przeprowadzili program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do recydywistów penitencjarnych. Tego rodzaju zajęcia zwiększają szansę każdego skazanego na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, a tym samym stanowią "krok" ku...

Zakład Karny w Siedlcach mocnym akordem rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Niespełna dwustu uczniów w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach uczestniczyło w zajęciach, które przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej

Zakład Karny w Siedlcach podjął współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek posługujących ubogim z Siedlec, w ramach której funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali skazanych do wykonania pomocy dydaktycznych dla dzieci z Przedszkola "Berizka" w Plebanówce na Ukrainie w obwodzie Winnickim

W ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się w formie zdalnej zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

16 marca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2022

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie przybyli z wizytą do Zakładu Karnego w Siedlcach. Z kolei funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej spotkali się z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej